Atalanta Training: Specialisme

Specialisme

Atalanta geeft vorm aan de toekomst

‘Soms is iets wat onmogelijk lijkt, alleen maar moeilijk’

Onder dit motto zet Atalanta in op bewustzijns-, vaardigheids- en gedragtraining. Elke training is maatwerk. Je kunt iemand anders niet veranderen. De enige die je wel kunt veranderen ben jezelf. Als jij je anders gedraagt, zullen anderen zich naar jou ook anders gaan gedragen. Dat is mijn filosofie. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Om nog beter te worden en mijn scala aan werkvormen te vergroten ben ik in 2009 – 2010 de opleiding master NLP – transactionele analyse – en systemisch werk gaan doen. Deze 3 methodieken zijn krachtige instrumenten, waarmee je heel effectief het huidige gedrag in kaart kunt brengen, inzicht krijgt in beperkende overtuigingen en de gewenste gedragsverandering kunt ondersteunen en realiseren. Je communicatie verbetert, loopt soepeler. Je bent assertiever en je zit beter in je vel. Je hebt meer lol in het leven en je weet wat je bezielt.

Op de volgende gebieden heeft Atalanta een uitgebreide ervaring opgedaan, in veel verschillende organisaties en ook op verschillende niveaus

Indien het onderwerp dat jij graag getraind zou willen zien er niet bij staat, aarzel dan niet om er naar te vragen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op.

Atalanta voor geïnspireerd leven en werken

N.B. Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar, indien het doel van het leertraject gericht is op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden, nodig voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Overleg met je belasting consulent of raadpleeg de Belasting Almanak.

<< terug