Coachend leiderschap

Coachend leiderschap

Coachend leidinggeven

Als leidinggevende versta je je vak. Juist omdat je ze goed bent in je vak ben je gaan leidinggeven. En goed zijn in je vak is één, om goed te kunnen leidinggeven komt er meer bij kijken. Soms is het ook worstelen met het aansturen en motiveren van medewerkers. Hoe doe je dat eigenlijk, motiveren als iemand gewoon niet wil? Er is een manier van leidinggeven die doel- en taakgericht is én tegelijkertijd aandacht heeft voor de medewerker als mens met al zijn kwaliteiten, beperkingen en belemmeringen. Dat noemen we coachend leidinggeven. Uitgangspunt hierbij is het leren van medewerkers individueel ieder op zijn eigen niveau, werken aan zelfstandigheid, inspiratie en motivatie. Coachend leidinggeven is een krachtig en effectief instrument om zowel de medewerker als het team, de afdeling, verder te ontwikkelen. Het is gericht op het laten presteren van de medewerkers op de korte én lange termijn.

Resultaat

Na deze training:

 • Ken je het verschil tussen managen en coachen;
 • Ken je je eigen voorkeursstijl van leidinggeven en coachen;
 • Pas je je stijl aan, aan het ontwikkelingsniveau van de medewerker;
 • Kun je medewerkers op een coachende manier aansturen;
 • Ken je verschillende manieren om dit te doen;
 • Weet je effectief om te gaan met weerstand;
 • Ben je in staat om op een positieve manier te confronteren;
 • Help je medewerkers bij hun ontwikkeling naar zelfsturing;
 • Kun je omgaan met de dubbelrol van coach en beoordelaar.

Programma

 • Stijlen van leidinggeven
 • Kenmerken van coachend leidinggeven
 • Empathische communicatie: begrip en emotie
 • Ombuigen van weerstand tegen verandering
 • Actief luisteren en waarnemen
 • Weerstanden en blokkades
 • Vragen stellen, feedback geven en ontvangen
 • Structuur en fasen coachingsgesprek
 • Coachen op proactief gedrag
 • Confronteren en provoceren
 • Motiveren en inspireren
 • Persoonlijk actieplan

Voorafgaand aan de training vindt er een schriftelijke intake plaats. Op basis hiervan stel je je persoonlijke doelstellingen vast. In deze persoonsgerichte training ligt de nadruk op het actief toepassen van de verworven kennis. In subgroepen gaan we veel oefenen om zo de vaardigheden snel en praktisch te kunnen inzetten. De inbreng van eigen situaties vormt een belangrijk onderdeel van de training. Als afsluiting stel je een persoonlijk actieplan op dat de toepassing van het geleerde in de eigen praktijk ondersteunt.

Praktische informatie

De training gaat uit van maximaal 10 deelnemers en is verdeeld over 3 dagen. In tijd is dit als volgt verdeeld 1 dag van 900 – 1600 , twee weken daarna dag 2 en een maand daarna dag 3. Het is mogelijk deze training ook in-company te doen. De prijs voor de intake en de training bedraagt € 570,- excl accommodatiekosten en excl btw.

Meer weten? lisa@atalanta-training.nl
inschrijformulier