verbindend leren

Unieke samenwerking tussen twee specialisten op het gebied van leren ontwikkelen en veranderen

Verbindend leren in organisaties
Vier workshops over leervermogen om je voor te bereiden op de toekomst

Onze samenleving verandert in hoog tempo. Dit stelt nieuwe eisen aan organisaties en daarmee aan de mensen die er werken.Het bijhouden van de benodigde veranderingen kan alleen plaatsvinden door groei van binnenuit, in de mensen die de organisatie vormen. Danvindt werkelijke transformatie plaats vanuitpersoonlijk en gedeeldleervermogen.Hoe staat het met het leervermogen in jouw organisatie? Voel jij nog verbinding met de mensen en de doelen?

In deze vier workshops reiken we je geen enorme theoretische verdieping aan.Wel schudden  we je op, zetten je aan het denken en laten je ervaren. We gaan ontdekken wat er nodig is om het leervermogen van onszelf en anderen aan te spreken en te vergroten. Onze overtuiging is dat mensen kennis delen en echt leren en transformeren in de relatie met de ander. Dat noemen wij verbindend leren. Welke persoonlijke en inter-persoonlijke kracht is daarbij van belang?Daar gaan we naar op zoek. Dus in deze workshops veel aandacht voor het enige instrument dat er werkelijk toe doet en dat ben jij zelf!

Thema’s

De eerste workshop heeft als thema verbindend leren. Er is altijd een wisselwerking tussen jou en de mensen en dingen in je omgeving. Vaak zijn we bezig iets te willen doen of bereiken, voor elkaar te krijgen. Vaak willen we anderen iets (anders) laten doen of leren en verlang jij er naar te ontdekken hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Anderen mee trekken werkt doorgaans niet. Maar hoe dan wel? We gaan op zoek naar ons eigen ongemak met leren in contact ofwel leren in relatie.

De tweede workshop heeft als thema kwetsbaarheid. Leren brengt onzekere situaties met zich mee, het betekent dan ook risico durven nemen en daarvoor heb je moed nodig, misschien nog wel meer dan nieuwsgierigheid. De moed om kwetsbaar te durven zijn. Hoe creëer je moedige mensen in de organisatie?

De derde workshop gaat over vertrouwen en je eigen waarden. Vertrouwen is essentieel voor een gezonde leeromgeving. Je waarden geven je houvast in tijden van onzekerheid. Kortom het gaat overdurf ik te vertrouwen op mijzelf en vertrouw ik jou. En wat kun jij doen om het (zelf-) vertrouwen te vergroten?

De vierde workshop gaat over de twee bewegingen die van belang zijn bij verbindend leren, je eerlijk uiten en empathisch luisteren naar de ander. Daarnaast speelt veerkracht een belangrijke rol. Het vermogen weer op te staan en door te gaan na een tegenslag. Sterk weer opstaan na een val is dé manier waarop we in de praktijk brengen om met hart en ziel te leven, hoe groot het probleem of de situatie ook is. Dat proces leert ons het meeste over wie we zijn.

 Praktische informatie

Voor wie
De vier workshops zijn bedoeld voor leidinggevenden, hr – functionarissen en natuurlijk iedereen die zich aangesproken voelt door het onderwerp. De workshops zijn ook afzonderlijk te volgen.

Waar en wanneer
De workshops worden als cyclus in het voorjaar van 2018 aangeboden op twee locaties. Een in Amsterdam en een Arnhem. De werktijden zijn van 1300 tot 1700 uur.

  • Data Amsterdam:22 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni 2018

  • Data Arnhem:27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni 2018

Kosten
De kosten bedragen €100 per workshop en €350 als je je bij de start voor de hele cyclus van vier bijeenkomsten inschrijft. Prijzen zijn excl btw.

Inschrijven
Mail naar lisa@atalanta-training.nl met vermelding vande workshops die je wilt volgen samen met je factuurgegevens.

En wie zijn wij?

drs Ineke Pet is bevlogen over de menselijke relatie als basis bij veranderingenin het organiseren van werk, handelen en leren

  • Gids en gesprekspartner voor bestuurders en leiders (nieuw organiseren)
  • Procesbegeleiding en organisatiekracht bij ontdekken en doorleven van veranderingen
  • Coach voor teams of professionals
  • Opleiden, trainen en ondernemen

 

drs Lisa Stevens van Atalanta-training, sr begeleider bij individuele- , team- en organisatieveranderingen met een grote liefde voor mensen,leren en veranderen .

  • sparringpartner voor HRM, P&O en leidinggevenden

  • procesbegeleider

  • trainer, coach, counselor, loopbaanadviseur