Talent en Motivatie

Talent en Motivatie

Atalanta geeft vorm aan de toekomst

“Als angst is wat ons stopt, dan is moed dat we dienen te ontwikkelen.
Hoeveel moed heb jij vandaag”?

Iedereen heeft talent, we zijn allemaal ergens goed in. Alleen weten we soms niet wat onze talenten zijn of wat we ermee kunnen. Als je weet  waar je talent voor hebt en waar je kwaliteiten liggen, worden mogelijkheden duidelijk en nieuwe kansen zichtbaar. Atalanta kan je helpen op deze ontdekkingstocht en je zo helpen vorm te geven aan je eigen toekomst, een toekomst waarin je talenten aangesproken worden en je je verder kunt ontplooien.

Lisa Stevens van Atalanta-training is gecertificeerd voor de WAVE competentietest en de Employabilitycheck van Matchcare.

De WAVE test brengt iemands motieven, voorkeuren, behoeften en talenten op werkgebied in kaart m.b.t. de geschiktheid van een individu voor een bepaalde functie. Bovendien maakt de WAVE duidelijk in welke competenties het individu zich veder dient en kan ontwikkelen. De WAVE geeft een uniek inzicht in (organisatie)cultuuraspecten die bevorderend of juist belemmerend werken voor iemand functioneren. Uit onderzoek blijkt dat de WAVE-vragenlijst een krachtige voorspeller is van allerlei prestaties en gedragslijnen op het werk.

The Wave
The Wave geeft inzicht in algemene competenties, gedragsvoorkeuren, persoonlijkheidskenmerken, motivatie, talent en behoeften m.b.t. de geschiktheid van een individu voor een bepaalde functie. Bovendien maakt The Wave duidelijk in welke competenties het individu zich verder dient te ontwikkelen. The Wave geeft een uniek inzicht in (organisatie)cultuuraspecten die bevorderend of juist belemmerend werken voor iemands functioneren.

Functies van The Wave
Uit ervaring in het buitenland is inmiddels bekend dat The Wave gebruikt wordt voor ontwikkeltrajecten van medewerkers binnen een organisatie.Maar ook bij de werving en selectie van personeel is The Wave goed te gebruiken.

Kortom: de USP’s op een rijtje

  • The Wave geeft een helder en objectief beeld van de overeenkomsten en verschillen op het gebied van Talent en Motivatie van de kandidaat
  • The Wave geeft een goed inzicht in hoe zelfkritisch of positief c.q. zelfverzekerd een kandidaat is (meer of minder kritisch, positief dan anderen)
  • The Wave is overzichtelijk, goed leesbaar en gebruiksvriendelijk.
  • The Wave geeft inzicht in de cultuur en omgeving waarin de kandidaat zich goed, of juist niet, thuis voelt, hetgeen vaak van invloed is op motivatie en werkprestatie
  • Online!
  • En niet duur!

Wil je meer weten? Neem dan contact op.

Atalanta voor geïnspireerd leven en werken.

De EmployabilityCheck

De EmployabilityCheck is een digitaal instrument dat op unieke wijze beproefde vragenlijsten koppelt met beroepen en actuele vacatures. Het resultaat dient als basis voor een “loopbaanactieplan” dat de kandidaat samen met zijn loopbaanbegeleider kan opstellen. De kandidaat krijgt na de bespreking van zijn rapportage met de loopbaanadviseur toegang tot de Vacaturebank van Matchcare. De Vacaturebank is een unieke databank met gemiddeld ruim 40.000 actuele vacatures verrijkt met competenties.

<< terug