Talent en Motivatie meten?

Talent en motivatie meten?

Atalanta geeft vorm aan de toekomst

Geloof in jezelf, dan gaan anderen in jou geloven

Lisa Stevens van Atalanta-training is gecertificeerd voor de WAVE competentietest. De WAVE test brengt iemands motieven, voorkeuren, behoeften en talenten op werkgebied in kaart m.b.t. de geschiktheid van een individu voor een bepaalde functie. Bovendien maakt de WAVE duidelijk in welke competenties het individu zich veder dient en kan ontwikkelen. De WAVE geeft een uniek inzicht in (organisatie)cultuuraspecten die bevorderend of juist belemmerend werken voor iemand functioneren. Uit onderzoek blijkt dat de WAVE-vragenlijst een krachtige voorspeller is van allerlei prestaties en gedragslijnen op het werk.

The Wave
The Wave geeft inzicht in algemene competenties, gedragsvoorkeuren, persoonlijkheidskenmerken, motivatie, talent en behoeften m.b.t. de geschiktheid van een individu voor een bepaalde functie. Bovendien maakt The Wave duidelijk in elke competenties het individu zich verder dient te ontwikkelen. The Wave geeft een uniek inzicht in (organisatie)cultuuraspecten die bevorderend of juist belemmerend werken voor iemands functioneren.

Functies van The Wave
Uit ervaring in het buitenland is inmiddels bekend dat The Wave gebruikt wordt voor ontwikkeltrajecten van medewerkers binnen een organisatie. Maar ook bij de werving en selectie van personeel is The Wave goed te gebruiken.

Kortom: de USP’s op een rijtje

  • The Wave geeft een helder en objectief beeld van de overeenkomsten en verschillen op het gebied van Talent en Motivatie van de kandidaat
  • The Wave geeft een goed inzicht in hoe zelfkritisch of positief c.q. zelfverzekerd een kandidaat is (meer of minder kritisch, positief dan anderen)
  • The Wave is overzichtelijk, goed leesbaar en gebruiksvriendelijk.
  • The Wave geeft inzicht in de cultuur en omgeving waarin de kandidaat zich goed, of juist niet, thuis voelt, hetgeen vaak van invloed is op motivatie en werkprestatie
  • Online!
  • En niet duur!

Wil je meer weten? Neem dan contact op.

Atalanta voor geïnspireerd leven en werken

<< terug