Coaching: de Atalanta aanpak

Coaching: De Atalanta aanpak

Atalanta geeft vorm aan de toekomst

‘Als patronen zijn doorbroken, ontluiken er nieuwe werelden’ – Tuli Kupferberg

Authenticiteit,verantwoordelijkheid, integriteit, ondernemerschap, creativiteit, plezier, passie, liefde en winst zijn sleutelwoorden. Wij gaan er vanuit dat mensen in potentie alles in zich hebben om hun eigen groei en ontwikkeling te verwezenlijken. Coaching heeft tot doel mensen te stimuleren het beste uit zich zelf te halen.

‘het beeld bevrijden uit de steen’

Michelangelo zei eens toen hem een vraag gesteld werd over zijn beeldhouwkunst: ‘Ik vorm niet de steen om tot een beeld. Ik bevrijd het beeld dat zit opgesloten in de steen’. Deze uitspraak staat symbool voor mijn coachingsaanpak. In Atalanta-taal: de rups een vlinder laten zien. Als we de tijd nemen en krijgen kunnen we ons allemaal ontpoppen.

Bij coaching ben je je eigen leermeester, je schrijft zelf je eigen ‘lesprogramma’. Je leert door te doen, te reflecteren, nieuwe wegen te ontdekken en te experimenteren met nieuw gedrag. Coaching gaat uit van het principe van het vergroten van bewustzijn en het opbouwen van verantwoordelijkheid. Bewustzijn en verantwoordelijkheid kunnen worden opgeroepen door het stellen van de juiste vragen. De antwoorden op die vragen geef je zelf. Je wordt geconfronteerd met je eigen valkuilen en allergieën en je krijgt inzicht in eigen blokkades bij een veranderingsproces. Om je te helpen jezelf te durven ontdekken en open te stellen voor al die mogelijkheden die je in je hebt, gebruiken wij een heel scala aan methodieken: schrijven biografie, NLP, Transactionele analyse, opstellingen, werken met beelden, psychodrama, creatieve technieken, van focussing tot visualisaties, meditaties en wandelingen. Zodat je kunt vliegen als een vlinder.

Wil je meer weten? Neem dan contact op.

Atalanta voor geïnspireerd leven en werken

<< terug