Linkenleggen = veranderen = lief hebben. Over verbindend leren

Ineke Pet en Lisa Stevens schrijven om beurten over het unieke concept van ‘Verbindend leren’.

Linkenleggen = veranderen = lief hebben

Ineke schreef in de vorige blog over de film’Down toearth’. En zoals dat wel vaker gaat, valt mijn oog   op een artikel in het tijdschrift The Optimist, ‘De aarde die ik liefheb’. Het stuk gaat over hoe een economie gestoeld op geld en concurrentie de natuur vernietigt.Gesteld wordt dat er om tot duurzame oplossingen onderscheid nodig is tussen het probleem en de symptomen. Hoe we economie bedrijven heeft invloed op hoe we met elkaar en de natuur omgaan.En dat doet mij onmiddellijk denken aan de  workshop cyclus Verbindend leren. 

Organisaties willen graag bestaan uit proactieve, lerende en betrokken mensen. Daarvoor is een oprechte aandacht nodig. Voor ieders bijdrage en groei. De verbinding tussen mensen genereert proactieve energie en veranderingszin. Het probleem in veel organisaties lijkt een tekort aan oprechte aandacht te zijn.Dit leidt tot symptomen zoals bijvoorbeeld weerstand of reactiviteit. In het blad AM (Ouder betrokkenheid op de vrijeschool van Manon Berendse) las ik 5 tips hoe ouders betrokken worden bij de Vrije school. Deze tips kunnen wat mij betreft  voor iedere organisatie gelden waar mensen elkaar nodig hebben en willen betrekken bij veranderen en leren.

1. creëer common ground

2. maak tijd vrij

3. blijf in contact met jezelf en elkaar

4. durf van mening te verschillen…maar voorkom bemoeizucht

5. heb lief

Dus, durf jij je eigen betrokkenheid bij veranderen en leren te onderzoeken? Kom dan naar de workshop cyclus Verbindend leren.

Lisa

Meer informatie over de workshop cyclus:
https://youtu.be/J43j_MdssVc
https://www.linkedin.com/in/ineke-pet/detail/recent-activity/posts/

Comments are closed.