Ter inspiratie - Atalanta Training

Ter Inspiratie

Atalanta geeft vorm aan de toekomst

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent
Opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.
We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Nelson Mandela.
Inaugural speech 1994

 

“Vraag niet aan de wereld wat de wereld van jou wil. Vraag in plaats daarvan aan jezelf wat jou echt tot leven brengt en durf dan om dat te gaan doen. Want dat is nou precies wat de wereld nodig heeft: mensen die echt tot leven komen“ – Howard Thurman

“Dat wat iemand raakt zet hem in beweging” –  Lenette Schuyt

“Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan mensen bij elkaar om hout te slepen, het werk voor te bereiden en de taken te verdelen, maar leer vooral mensen te verlangen naar de eindeloze zee” – Alexandre de Saint-Exupery

“Je zult nooit goed van de wereld kunnen genieten totdat de zee zelf door je aderen stroomt, tot je bekleed bent met de hemelen en gekroond met de sterren”  – Thomas Traherne

“Inspiratie is het moment waarop je openstaat om te ontvangen” – Leonie Palsma

“Het geheim van het lied is de vibratie in de stem van de zanger en de trilling in het hart van de luisteraar” – Kahlil Gibran

Wil je meer weten? Neem dan contact op.

Atalanta voor geïnspireerd leven en werken.

<< terug